Blog

Muay – Thai

Muay-Thai nebo-li Thajský box můžeme považovat za nejtvrdší bojové umění na světě. Můžeme o něm říct, že je to orientální bojové umění, které je protkáno mnoha rituály a navíc ho doprovází tanec. Říká se mu také umění osmi končetin. Dnes ho považujeme spíše jako sport, který se stal z bojového umění.

Mezi základní techniky jsou jako v boxu ( údery, háky, zvedáky ale také patří údery jako jsou smrtící loket, přímý nebo boční kop, koleno a obloukové kopy. Nebo decimující nízký kop ( Low Kick) Tento sport, který nám rozvíjí kompletně celé tělo a učí mladé sportovce sebekázní, odříkání, úctu, poslušnost, učení se vážit si sama sebe vyžaduje skutečné nadšení a chuť něco dokázat. Musí se trénovat naplno, s přísným dodržováním životosprávy a elánem. Můžeme říci, že rozdíl mezi rvačkou a sportem je větší než propastný.. Do ringu se nechodí soupeře zranit nebo zbít, ale být rychlejší, přesnější a chytřejší.  Na tréninku jsou všichni obětaví a rádi vám se vším poradili. Když není člověk zvyklý na větší zátěž, může to pro něj být hodně obtížné, ale po více hodinách poznáte, že se to dá zvládnout, ale musí se chtít…

Vybavení pro Muay-Thai je :

Historie Muay-Thai:

Někteří thajští historici soudí, že praotcem současného Muay Thai je Pachujut, který začal vznikat v polovině druhého tisíciletí před naším letopočtem. Tato doba byla plná bojů s čínskými plemeny, která chtěla ovládat Siamský poloostrov. Tváří v tvář nepříteli se tak započalo rodit bojové umění, které pomohlo přežít thajským národům. Bohužel tyto prameny, zmiňující počátky vzniku bojového umění Pachujut, nejsou stoprocentně potvrzeny, takže první písemné zmínky o thajských národech potvrzené archeologickým výzkumem pocházejí z území dnešní Číny a jsou datovány do šestého století před naším letopočtem. V těchto záznamech je pouze uvedeno, že Thajci se zabývali pěstováním rýže v údolích. První prokázané zmínky o existenci systému boje s použitím končetin u národů Jihovýchodní Asie byly nalezeny v Číně a jsou datovány od patnáctého století našeho letopočtu, kde jsou vyobrazeny hlavně boje se zbraněmi.

Legenda tvrdí, že Pahujut byl počat v jeskyni poblíž města Suvannapum pěti velkými mistry: Kru Kun Plaaem, Kru Lamou, Kru Fongom, Kru Sri Trejratem a dcerou Kru Kun Plaaq Kru Me Bua.

Za další starý systém je považován Muay Boran (Boran v thajštině znamená dávný, původní). Tento systém vznikl díky zkušenostem různých národů ze všech oblastí Siamského poloostrova a jevil se jako první plnohodnotný bojový systém obsahující krom úderů a práce se zbraněmi i chvaty, držení a strhy. Muay Boran je považován za praotce současného Muay Thai.

Po staletí se v thajské armádě vyučovaly tyto principy. Voják se učil a trénoval, pouze když byl v armádě, když aktivně bojoval. Pro armádu to byl prostředek aktivního boje zblízka, bojové umění vzniknuvší na bitevních polích.

První soutěže v pachojutu z konce pátého století organizoval vládce města Autong Pra Lansa. Tato podívaná byla zamýšlená jako pobavení a hazardní hra současně pro všechny vrstvy obyvatel. Souboje měly přátelský charakter. Úmrtí soupeře nebylo přípustné. Samotné zápasy se pak začaly nazývat Muay (zápas, bitka, šarvátka) nebo Pajan Muay (zápas, na který se přijímají sázky).

Takto se postupně toto thajské bojové umění začalo z bitevních polí postupně přesunovat do ringů.

Muay Thai byl vždy populární, ale je jedno období, kdy jeho popularita dosáhla svého vrcholu. Bylo to za vlády krále Lámy V., kdy mnohé zápasy Muay Thai byly organizovány přímo královskými úřady a vítězové dostávali vojenské tituly přímo od Krále a byli to převážně bojovníci z královské gardy.

Za vlády krále Rámy VI. začaly zápasy probíhat v ringu z provazů a začala se používat časomíra. Do té doby doba zápasu trvala tak dlouho, dokud se kokosový ořech udržel na hladině. Jakmile se potopil, tak byl oznámen konec kola.

Za doby krále Tigra se ruce a předloktí borců Muay Thai začaly omotávat pásky z koňské kůže. Toto bylo nutné za prvé pro ochranu boxera, za druhé pro silnější údery. Později se začaly používat konopné provazy nebo obyčejné bavlněné pásky.

Muay Thai byl po mnoho staletí pro Thajce milovaným druhem sportu. Kdokoliv se mohl začít učit Muay Thai. Od krále až po prostého člověka. Muay Thai je od roku 1920 součástí povinné školní výuky až do současnosti. Lidé, v mnoha případech, pokračují ve výuce Muay Thai ve sportovních klubech a sálech jako je tomu dnes nejen v Thajsku běžné.

08.05.2016