PROVOZNÍ ŘÁD

Každý návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem TAURUS CLUB z.s.

 

Název zařízení: Taurus Club Brno
Adresa: Cejl 494/25, Brno 602 00.
Provozovatel: Taurus Club z.s.
IČO: 05281041
Provozní doba: dle aktuálního rozvrhu na webových stránkách www.taurusclub.cz, dále dle individuální dohody.
Odpovědná osoba: Erik Doležel

 

Při závažném porušení provozního řádu, může návštěvník být z lekce vyloučen bez náhrady za lekci.
» Jedná se tak zejména, úmyslnému zranění ostatních návštěvníků, narušování pořádku a čistoty, je-li dotyčný pod vlivem omamných látek atd...

 

Děkujeme, Tým Taurus Clubu.