Blog

PRAVIDLA MMA

Definice

MMA (Mixed Martial Arts – Smíšená bojová umění) je  bojový sport, ve kterém se mohou používat techniky z různých disciplín bojových sportů a umění, kopy, údery, hody, držení, páky na končetiny a škrcení.

 

Váhové kategorie

Pro ženy:
Strawweight Slámová váha -115lbs (-52.2kg)
Flyweight Muší váha -125lbs (-56.7kgs)
Bantamweight Bantamová váha -135lbs (-61.2kgs)
Featherweight Pérová váha -145lbs (-65.8kgs)
Lightweight Lehká váha -155lbs (-70.3kgs)

Pro muže:
Flyweight Muší váha -125lbs (-56.7kgs)
Bantamweight Bantamová váha -135lbs (-61.2kgs)
Featherweight Pérová váha -145lbs (-65.8kgs)
Lightweight Lehká váha -155lbs (-70.3kgs)
Welterweight Velterová váha -170lbs (-77.1kgs)
Middleweight Střední váha -185lbs (-83.9kgs)
Light Heavyweight Polotěžká váha -205lbs (-93.0kgs)
Heavyweight Těžká váha -265lbs (-120.2kgs)
Super Heavyweight Super těžká váha +265lbs (+120.2kgs)

V netitulových zápasech může být váhová odchylka dle dohody pořadatele a managementu zápasníků. V titulovém zápase musejí oba zápasníci přesně splňovat váhovou kategorii.

 

Ochranné pomůcky

 1. Všichni bojovníci  musí mít během zápasu chránič na zuby. Chránič musí být schválen přítomným doktorem a rozhodčím.
 2. Pokud chránič během zápasu neúmyslně vypadne, rozhodčí zápas zastaví, chránič opláchne a vloží zpět na zuby bojovníka. Boj pokračuje ve stejné pozici jako před přerušením.
 3. Muži musejí mít suspenzor, který musí být schválen hlavním rozhodčím.
 4. Ženy musejí mít chránič prsou, který musí být schválen hlavním rozhodčím.

 

Rukavice

Všichni bojovníci musejí mít aspoň 4-uncové rukavice (tzv. mma rukavice), před samotným zápasem schválené hlavním rozhodčím. Rukavice by neměly vážit více než 6 uncí.

 

Oblečení a vzhled během zápasu

 1. Bojovník může na sobě mít během zápasu; MMA kraťasy, elastické kraťasy nebo kraťasy určené na box, thaibox. Kraťasy nesmějí mít vnější kapsy a ozdoby, které by mohly ohrožovat bojovníky během zápasu.
 2. Nošení kimona (Gi) je zakázáno během zápasu, ženské bojovnice musejí mít elastické tričko schválené hlavním rozhodčím.
 3. Je zakázané nosit jakýkoli typ bot během zápasu.
 4. Bojovník nesmí zapáchat.
 5. Bojovník nesmí použít žádný krém, vazelínu případně olej na těle. Obličej bojovníka namaže vazelínou ‚cutman‘ těsně před vstupem do klece.
 6. Bojovník na sobě nesmí mít žádný piercing.

 

Délka zápasu

Netitulový zápas trvá  tři kola po třech minutách s minutovou pauzou mezi koly. Titulové zápasy trvají pět kol po střech minutách s minutovou pauzou mezi koly.

 

Zastavení zápasu

Jediným, kdo může zastavit zápas je ringový rozhodčí. Rozhodčí může brát ohled na doporučení lékaře, případně sekundantů bojovníka (vhozený ručník).
Rozhodčí a doktor jsou jediní, kteří mohou vstoupit do klece během zápasu, s výjimkou pauzy.

Rozhodování

 1. Zápas je rozhodován třemi rozhodčími, kteří jsou rozmístěni na různých místech kolem zápasiště/klece.
 2. Zápas se rozhoduje na základě 10-ti bodového systému. Deset bodů je uděleno vítězi kola a devět nebo méně tomu, kdo kolo prohrál. Výjimkou je vyrovnané kolo, ve kterém jsou oba bojovníci ohodnoceni deseti body.
 3. Rozhodčí hodnotí techniky používané v MMA, jakými jsou účinné údery a kopy, efektivní boj na zemi, kontrola, kde se boj odehrává, agresivita a účinnost obrany.
 4. Efektivita úderů je hodnocena celkovým počtem povolených úderů, kterými bojovník trefí svého protivníka.
 5. Efektivita boje na zemi je hodnocena na základě úspěšných strhů na zem a obratů.  Například strhy na zem, přejití guardu a aktivní práce v guardu spodního bojovníka, který ohrožuje bojovníka nad ním.
 6. Kontrola, kde se boj odehrává (Octagon kontrol) se hodnotí na základě vývoje boje, kdo určuje tempo zápasu, kde se boj odehrává. Například ubránění soupeřova strhu a úspěšnost úderů, strhnutí soupeře a vynucení boje na zemi, ohrožování soupeře pokusu o nasazení konečné techniky, přechod guardu a vytváření příležitostí pro úspěšné zasazení úderů.
 7. Agresivita je hodnocena na základě vytváření tlaku na soupeře úspěšností úderových technik.
 8. Efektivita obrany je hodnocena na základě úspěšnosti ubránění soupeřových útoků, strhů a současného využívání vlastních protiútoků.

 

Rozhodčí by kolo měli hodnotit:

 1. Kolo je hodnoceno 10-10, když je boj vyrovnaný a žádný z bojovníků nevykazuje dominanci.
 2. Kolo je hodnoceno 10-9, když jeden z bojovníků je o trochu lepším v efektivitě úderů a boje na zemi.
 3. Kolo je hodnoceno jako 10-8, když jeden z bojovníků výrazně dominuje v efektivitě úderu nebo boje na zemi.
 4. Kolo je hodnoceno jako 10-7, když jeden z bojovníků naprosto dominuje v efektivitě úderů nebo boje na zemi.
 5. Důležitost hodnocení jednotlivých částí boje záleží na tom, kde se boj větší část kola odehrává. Pokud se delší část kola bojuje ve stoje, důraz je kladen na efektivitu úderů a následně efektivitu boje na zemi. Pokud se naopak zápas odehrává většinu času na zemi nebo v klinči, důležitější složkou hodnocení  je efektivita zápasnických technik a boje na zemi.

 

Zakázané techniky

 1. Úder hlavou
 2. Píchání do očí
 3. Kousání
 4. Plivání na soupeře
 5. Tahání za vlasy
 6. Fishhooky
 7. Útoky na genitálie
 8. Strkání prstů do tržných ran soupeře
 9. Manipulace s malými klouby
 10. Údery loktem se shora, tzn. 12 – 6
 11. Údery na páteř a do zátylku
 12. Kopy patou na ledviny
 13. Údery na krk, včetně  sevření  krku prsty
 14. Škrábání, štípání a kroucení kůže
 15. Chytání klíční kosti
 16. Kopání do hlavy soupeře, který je na zemi (pravidlo tří bodů)
 17. Kopaní kolenem do hlavy soupeře, který je na zemi (pravidlo tří bodů)
 18. Dupaní na soupeře, který je na zemi.
 19. Držení pletiva
 20. Držení kraťasů nebo rukavic soupeře
 21. Používání nadávek v kleci
 22. Jakákoli nesportovní aktivita, která by mohli soupeři způsobit zranění
 23. Útok na soupeře během pauzy nebo přerušení zápasu
 24. Útok na soupeře, který je v péči rozhodčího
 25. Útok na soupeře po zaznění gongu oznamující konec kola
 26. Pasivita spočívají ve vyhýbání se boji se soupeřem, vyplivování chrániče na zuby nebo předstírání zranění
 27. Házení soupeře mimo klec
 28. Nerespektování pokynů rozhodčího
 29. Házení soupeře na hlavu nebo krk
 30. Narušování zápasu sekundanty zápasníka
 31. Aplikování jakoukoli substanci na vlasy nebo tělo k získání výhody

 

Rozhodování v případě použití zakázané techniky

 1. Diskvalifikace může nastat při jakékoli kombinaci zakázaných technik, nebo při vážném porušení pravidel.
 2. Zakázaná technika může vést ke stržení bodu, ringový rozhodčí na to upozorní všechny bodové.
 3. O faulu může rozhodnout jenom ringový rozhodčí, bodoví nesmějí sami od sebe rozhodovat o stržení bodu.
 4. V případě faulu rozhodčí zastaví zápas, ujistí se o stavu postiženého bojovníka a poté rozhodne o napomenutí, stržení bodu nebo diskvalifikaci. Na rozhodnutí viditelně upozorní bodové rozhodčí.
 5. Když faul způsobí bojovník ve spodu, rozhodčí na základě vážnosti faulu nechá boj pokračovat a jen bojovníka upozorní na faul. Případné stržení bodu udělí po přerušení zápasu.
 6. V případě faulu, může rozhodčí přerušit zápas a faulovanému bojovníkovi dá až 5 minut na to, aby se dostal do kondice, ve které je schopen pokračování zápasu.
 7. Když je zápas zastaven kvůli neúmyslnému faulu a bojovníkova šance na vítězství nebyla faulem ohrožena, ringový rozhodčí může nechat pokračovat zápas po 5ti minutové pauze.
 8. Když je zápas zastaven kvůli faulu, který rozhodčí posoudí jako úmyslný,  může s pomocí doktora rozhodnout o pokračování zápasu.
 9. Když doktor doporučí nepokračování zápasu, nebo je překročeno 5 minut na ošeření/zotavení, rozhodčí musí zápas ukončit.

 

Zranění způsobená legálními údery a fauly

 1. Když je zranění způsobené legálním úderem, zápas je ukončen technickým KO (TKO).
 2. Když je zranění způsobené úmyslným faulem, bojovník, který zranění způsobil, je diskvalifikován.
 3. Když je zranění způsobené úmyslným faulem a rozhodčí rozhodne o pokračování zápasu, musí upozornit bodové rozhodčí o stržení dvou bodů.
 4. Když zranění způsobené úmyslným faulem neumožňuje bojovníkovi v pokračování zápasu, který je už v pozdější části zápasu, stane se zraněný zápasník vítězem ‚Technickým rozhodnutím‘ pokud do té doby podle bodových rozhodčích vedl.  Pokud je zápas podle bodových rozhodčích vyrovnaný, nebo zraněný bojovník prohrával, je zápas vyhlášen jako ‚technická remíza‘.
 5. Pokud se bojovník sám zraní při pokusu o faul, nebere se na to ohled a zranění je posuzováno, jako kdyby bylo způsobeno legálním úderem.
 6. Pokud je zranění způsobeno neúmyslným faulem a bojovník není schopen pokračovat, je zápas posuzován jako ‚No contest‘ pokud neuběhla dvě celá kola tříkolového zápasu, nebo  tři kola pětikolového zápasu.
 7. Pokud je zranění způsobeno neúmyslným faulem a bojovník není schopen pokračovat, je zápas posuzován jako ‚Technické rozhodnutí‘ ve prospěch bojovníka, který je ve vedení podle bodových rozhodčích, pokud byl zápas ukončen až po uběhnutí dvou kol v případě tříkolového zápasu, nebo tří kol v případě pětikolového zápasu.
 8. Zbylá kola budou vyhodnocena podle stejných kritérií jako dosud proběhlá a obodovaná kola.

 

Typy ukončení zápasu

 1. Vzdání poklepáním na tělo soupeře nebo zem. Vzdání může být i verbální.
 2. Knockout – kdy bojovník po úderu nebo kopu je ztratí vědomí  (KO), rozhodčí ukončí zápasu pro převahu (TKO),  nebo vznikne zranění legálním úderem (TKO).
 3. Výhra na body – jednomyslné rozhodnutí (všichni tři rozhodčí se shodnout vítězi),  většinové rozhodnutí (dva pro výhru, jeden pro remízu) nebo nejednomyslné (dva rozhodnou pro vítězství jednoho, třetí pro vítězství jeho soupeře).
 4. Remíza – jednomyslná remíza (všichni tři bodová se shodnou na remíze), většinová remíza (dva rozhodčí jsou pro remízu), nejednomyslná (každý rozhodčí rozhodne jinak).
 5. Diskvalifikace
 6. Forfeit
 7. Technická remíza
 8. Technické rozhodnutí
 9. Bez výsledku

 

08.10.2020