Blog

PRAVIDLA BOXU

ČESKÁ BOXERSKÁ ASOCIACE - TECHNICKÁ PRAVIDLA

 

Ring

 

Rukavice

 

Výstroj boxera

 

Váhy a délka zápasu

Hmotnostní kategorie :

 1. Muší -Flyweight do 50,802 kg = 112 liber
 2. Bantamová -Bantamweight do 53,425 kg = 118 liber
 3. Super Bantamová - Super Bantamweight do 55,338 kg = 122 liber
 4. Pérová - Featherweight do 57,152 kg = 126 liber
 5. Super Pérová - Super Featherweight do 58,967 kg = 130 liber
 6. Lehká - Lightweight do 61,237 kg = 135 liber
 7. Super Lehká - Super Lightweight do 63,503 kg = 140 liber
 8. Welterová - Welterweight do 66,678 kg = 147 liber
 9. Lehká střední – Ligh Middleweight do 69,853 kg = 154 liber
 10. Střední - Middleweight do 72,574 kg = 160 liber
 11. Super střední - Super Middleweight do 76,205 kg = 168 liber
 12. Polotěžká - Light Heavyweight do 79,378 kg = 175 liber
 13. Křížová - Cruiserweight do 90,719 kg = 200 liber
 14. Těžká - Heavyweight přes 90,719 kg = přes 200 liber

Zápasy o titul Mistra České republiky a Mezinárodního mistra ČR musí být deseti kolové po třech minutách pro každé kolo s minutovou přestávkou a kontrola hmotnosti musí být provedena 24 hodin před zápasem. Kalibrovaná váha musí být boxerům k dispozici dvě hodiny před oficiálním vážením. Čas, kdy dojde ke kontrole hmotnosti, určí pořadatel. Vyzyvatel se váží první. Boxeři se váží bez trenýrek. Kontrolu hmotnosti provádí dohlížitel, nebo ringový rozhodčí zápasu. U jiných, netitulových zápasů, či večerů je počet kol stanoven pořadatelem zápasu, nebo dohodou promotérů.

Boxer, jehož hmotnost nevyhoví stanovené hmotnostní kategorii pro zápas, má dvě hodiny na to, aby docílil odpovídající hmotnosti. Během dvou hodin má být boxer znovu zvážen kdykoliv, kdy o to projeví zájem. V takové situaci zůstane boxer pod dohledem dohlížitele a nesmí použít saunu. Pokud boxer během stanovených dvou hodin nedocílí odpovídající hmotnosti, je stanoveno následovně:

Přesné hmotnosti boxerů se vyhlásí v ringu bezprostředně před zápasem.

Při kontrole hmotnosti musí proběhnout také lékařská prohlídka, při které se lékař, schválený ČUBP, provádějící tuto prohlídku, musí ujistit, že boxeři jsou z lékařského hlediska způsobilí boxovat.

 

Sekundanti

 

Dohlížitel

 

Inspektoři (titulových zápasů ČUBP)

ČUBP jmenuje 2 inspektory, kteří budou sedět v obou rozích a budou odpovídat za to, že vše bude probíhat podle zásad a regulí ČUBP. V případě potřeby budou spolupracovat s dohlížitelem.

 

Ringový rozhodčí

 

Časoměřič

 

Oficiální lékař

 

Rozhodování

 1. Výsledek boxerského zápasu může mít následující podobu:
 2. Vítězství na body (z rozhodnutí většiny soudců);
 3. Vítězství KO, (knock out) ;
 4. Vítězství z důvodu stažení boxera ze zápasu TKO (technical knock out);
 5. Vítězství z důvodu že rozhodčí přeruší zápas TKO ;
 6. Vítězství z důvodu odstoupení pro zranění- RTD (referee technical decision);
 7. Vítězství z důvodu diskvalifikace;
 8. Nerozhodný výsledek (na základě rozhodnutí většiny bodových rozhodčích a v případě 3 rozdílných hodnocení;
 9. Nerozhodnutý zápas - v případě souběžného odpočítání boxerů;
 10. Neplatný zápas -speciální verdikt ringového rozhodčího vynesený v případě přerušení zápasu z důvodu vrcholné nutnosti (např. vážné poškození ringu, bouře při zápasech pod širým nebem, vběhnutí více lidí do ringu apod.). V takovém případě se status obou boxerů nemění.

 

Bodový rozhodčí

 

Hodnocení zápasů

 

Mezinárodní boxerský jazyk

V České republice, kde se boxuje podle pravidel ČUBP, může ringový rozhodčí v průběhu zápasu použít pouze následujících pět příkazů:

(1) „Stop“, (2) „Box“, (3) „Break“ (od sebe), (4) „Time“ (čas), a (5) „jméno boxera“
(vyslovení jména boxera znamená, že se dopustil chyby, např. nedovolený úder, držení …apod.)

Ringový rozhodčí odpočítává borce v angličtině, nebo češtině-pokud oba boxeři rozumí česky.

 

Příkaz „Break“ ( od sebe)

 1. Oba boxeři se vzájemně drží;
 2. Jeden z boxerů drží protivníka a brání mu v boxování;
 3. Boxeři jsou opřeni o sebe a neboxují, nebo boxují, ale příliš se nesnaží;
 4. Po vydání příkazu „Break“ ( od sebe) musí boxeři od sebe okamžitě odstoupit a zřetelně učinit krok zpět.
 5. Pokud je to možné, nemělo by dojít k odtrhávání boxerů od sebe silou.

 

Rozhodování v případě zranění

 

Počítání – „knock down“

 

Dvojité odpočítání

V případě souběžného odpočítání boxerů bude znít verdikt „nerozhodnuto“.

 

Povolené údery a jednání

 

Nepovolené údery a jednání

Boxer nesmí:

 1. Dávat rány pod pás;
 2. Předstírat, že byl zasažen ranou pod pás;
 3. Opřít se o protivníka, aby jej zatlačil dozadu;
 4. Rozevřenou rukavicí zatlačit protivníkovi hlavu dozadu a druhou rukavicí jej udeřit;
 5. Držet se rukavicí za provaz ringu;
 6. Schovávat se za svými rukavicemi a vyhýbat se tak boxování;
 7. Udeřit svého soupeře, který je na zemi;
 8. Držet svého soupeře či úmyslně prodlužovat klinč;
 9. Jednou rukou soupeře držet a druhou jej udeřit;
 10. Dávat rány ramenem, hlavou nebo za pomoci kolen;
 11. Dávat rány vnitřní či dolní částí ruky, zápěstím nebo loktem;
 12. Rozdávat rány nebo plácat rozevřenou rukavicí;
 13. Dávat rány z backhandu;
 14. Zatlačit soupeře do provazů;
 15. Úmyslně dávat soupeři rány nízko;
 16. Využívat rány z otočky (pivot), např. vymrštit paži a pěst během otáčení;
 17. Ohýbat se hlavou pod pás soupeře, nebo předklánět hlavu před palce svých nohou;
 18. Mluvit během zápasu;
 19. Urážet soupeře, užívat nadávky, vulgarismy , nebo se jinak nepřípustně vyjadřovat;

 

Diskvalifikace

 

Lékařská ustanovení

 

Nařízení pro rozhodčí:

 

Stížnosti

Pokud má boxer, sekundant, nebo promotér jakékoliv návrhy a doporučení týkající se zápasu, měly by být písemně doručeny Radě ČUBP ve lhůtě do 7 dnů po skončení zápasu. Součástí podání stížnosti-protestu proti výsledku zápasu, je poplatek 2000,-Kč.

TECHNICKÁ PRAVIDLA AIBA ke stažení v PDF

 

08.10.2017