Blog

Jak správně dýchat při cvičení???

Vytrvalostní sporty
Jelikož cvičení nám má pomoci jak po stránce tělesné, tak duševní, měli bychom dbát na správné dýchání během provádění jednotlivých cviků. Nesprávné dýchání v průběhu posilování a ostatních aktivit nám může jedině uškodit – tedy zhoršuje efektivitu cvičení a neprospěšně působí i na srdce.

 

Technika dýchání
Naučit se techniku dýchání není vůbec jednoduché ale i přesto je zvládnutelné. Cvičení a dýchání jsou na sobě přímo závislé a je potřeba je vzájemně regulovat.
Protože svaly vyžadují po těle během cviků dodávku většího množství kyslíku než v normálním běžném klidovém stavu, měli bychom i podle toho dýchat.
Důsledkem nedostatečného dýchání je snížená výkonnost jedince.
Sice se vám hluboké a hlasité nadechování může zdát směšné či přímo nevhodné, avšak srdci a obecně celému organismu to jen škodí.

 

Jak správně dýchat při cvičení.
Co se týče pravidel pro dýchání, jsou velmi banální, horší je už jejich provedení při námaze.
Ve chvíli, kdy jste připraveni zabrat, můžete vydechnout, když svaly uvolňujete, nadechněte se.
Námaha a kontrakce, čili stáhnutí svalu, vás bude nutit k vydechnutí, vrácení do původní polohy vyžaduj nádech.

V okamžiku, kdy se na techniku dýchání nesoustředíte, můžete zpočátku dýchat přerušovaně nebo se také stává, že jedinec zadržuje dech.
Jsou i tací cvičenci, které samotné přemýšlení nad technikou dýchání stresuje, a proto se nemůžou pořádně zkoncentrovat na cviky.
Sport, ve kterém správně dýchat zkrátka musíte, je plavání. Velmi efektivním způsobem, jak se naučit dobře dýchat, je tzv. Rebirthing.
Jedná se o plynulé dýchání, přičemž nádech následuje okamžitě po výdechu.

 

Rozdíly v pohlaví
V dnešní době jsou již známé rozdíly v této technice u mužů a žen. Zatímco muži dýchají převážně pouze břišními svaly, ženy zapojují kromě svalů břišních také svaly hrudníku.

17.02.2015