Blog

 BOX

Box je fyzicky náročný sport. Rozvijí koordinaci, rychlost, pohyb, fyzičku, dynamiku. Velký důraz klademe na pohyb nohou.
Díky koordinaci těla a pohybu nohou se s vás stává lepší boxer chcete-li. Ale uplatnění koordinace i flexibility se hodí do každého sportu.
A je nedílnou součástí našeho života.
Díky správnému cvičení se cítíme lepe. Box nejvíce prospívá kardiovaskulárnímu a respiračnímu systému a odbourává stres.


Vybavení pro Box je : 

 

Boxerských technik se zakládá:

 Kondiční části :

 

Historie Boxu:

Ačkoliv použití sevřené pěsti v boji bylo pro člověka přirozené již od pravěku a různé druhy pěstního boje byly známy v mnoha kulturách. Existují důkazy o využití pěstního boje pro různé účely z období starověku (Egypt, Čína, Řecko aj.), středověku (Japonsko, Rusko aj.) i novověku (Anglie aj.). První zmínky o pěstním zápasu pocházejí z velmi dávné minulosti, z různých částí Asie a Evropy. Dokladem toho jsou výjevy, zachycující souboj dvou mužů, které vznikly ve starověku na území dnešního Iráku, Kréty, Sardinie a později také ve starověkém Řecku. Roku 776 př. n. l. byla poprvé do programu antických olympijských her zařazena ukázka utkání podobajícího se boxu (pygmé) a roku 688 př. n. l. byl box zařazen do programu her jako řádný sport. Tehdejší pěstní souboje a současný box jsou velmi rozdílné – ve starém Řecku se sokové bili holými pěstmi, později si začali ovazovat ruce koženými řemeny a do nich si dokonce někdy vplétali kovové destičky či kuličky, aby způsobili větší zranění. Již tehdy bojovníci vynikali důmyslnými obranami či úhybnými manévry. Box jako sport a umění se od dob slávy Řecka na dlouhou dobu odmlčel. Pěstní souboje se staly formou zábavy na lidových slavnostech a pouťových zábavách.

Novodobý box, jakožto sportovní disciplína, má své kořeny v Anglii, stejně jako původ názvu tohoto sportu (angl. boxing). Box se v Anglii rozvíjel od konce 17. století, v první polovině 18. století se dočkal institucionalizace, kdy zakladatel novodobého boxu, londýnský mistr šermu James Figg v roce 1719 založil English School of Arms and Art of Self-Defense Academy (do češtiny často překládané jako Škola ušlechtilého způsobu sebeobrany). Jelikož James Figg byl především šermíř, boxu byl z počátku šermem inspirován a proto se mu říkalo také „šerm pěstmi“. Starší český název pro box je rohování, boxer je rohovník. Figg sestavil první pravidla boxu. Tato pravidla byla v roce 1866 upravena světoznámým anglickým sportovcem markýzem Marguss z Queensberry a s menšími obměnami jsou v platnosti dosud. Mezi nejdůležitější změny v pravidlech patřilo povinné používání rukavic (dříve se boxovalo holýma rukama – bare knuckle), délka jednoho kola byla stanovena na 3 minuty a zavedlo se bodování rozhodčími. V roce 1719 se Figg stal první mistrem těžké váhy. Prvním oficiálním mistrem světa všech vah se stal v roce 1882 John L. Sullivan.

 

19.10.2014