Blog

KODEX BOJOVNÍKA

Stejně jako dávní samurajové měli kodex Bushido, tak i naši bojovníci mají svůj kodex bojovníka.

1. Bojovník ví, že nejlepší řešení konfliktu je vyhnout se boji.
Jelikož kdo vyhledává problémy, vždy na to dříve či později doplatí. Nejdřív se ptej, až potom jednej.

2. Ocitneš-li se v situaci ve které není možnost se boji vyhnout, bojuj odvážně a sebejistě, přímo za vítězstvím.
Tak jak praví princip: Je-li cesta volná jdi vpřed!

3. Získáš-li soupeře pod svou kontrolu nepokračuj, ale začni s domluvou a vyjednáváním.
Upozorni ho na to, že kdyby přestal, nemuselo to takhle dopadnout.

4. Dobrý bojovník se nikdy nenechá ovládnout vztekem a svou převahou.
Pokud bojuješ s dobrým úmyslem někomu pomoci nebo se ubránit nestyď se za to. Navíc, pokud si postupoval podle předchozích bodů nebylo jiné cesty. Nikdy ale nebojuj tak, abys soupeři nepřiměřeně ublížil nebo ho zmrzačil.

5. Pokud jsi slovně napadán, nebo ponižován, neutíkej před problémy, jelikož to je neřeší, ale zhorší naopak.
Promluv si s dotyčným přímým, ale slušným a civilizovaným způsobem. Řekni mu, že se ti to nelíbí a požádej ho ať přestane. Upozorni ho na to, že pokud nepřestane, budeš to řešit (s učitelem, ředitelem, rodiči, policii).

6. Pilně cvič a zdokonaluj se.
Jen tak dosáhneš mysli, síly a dovedností opravdového bojovníka. Postupným zlepšováním, budeš schopen lépe pomoci sobě i ostatním, kteří budou tvoji pomoc potřebovat.

7. Buď čestný k sobě i druhým.
Pokud uvidíš někoho, kdo potřebuje tvou pomoc neváhej. Pokud jednáš s dobrým úmyslem nemáš se čeho bát.

8. Nebojuj silou ale hlavou.
Pokud budeš soustředěný a dobře použiješ to co ses naučil, nemusíš svou sílu vůbec použít, jelikož využiješ sílu protivníka proti němu samotnému.

9. Začne-li soupeř couvat neútoč, ale kontroluj ho.
Ustupuje-li protivník, následuj ho. Je to z důvodu, aby v domnění své prohry nehledal prostředky k obracení situace.
( hození kamenu nebo útok zbraní například klackem a podobné ).

10. Poctivě a pilně se vzdělávej ve škole i mimo ni.
Nabyté vědomosti tě rychle posouvají jak v životě, tak ve tvém umění se bránit a pomáhat ostatním (ať už silou nebo rozumem a rozvahou).

11. Nepomlouvej jiné školy nebo styly.
Místo toho se soustřeď na zlepšování a vzdělávání sebe sama, neboť styl z tebe nedělá vítěze. Vítěze a mistra z tebe dělá to, kolik úsilí si vložil do snahy se vzdělávat. Odtud plyne heslo používané naší školou Jak trénuješ, tak bojuješ!

12. Vždy se chovej spořádaně, slušně a čestně.
Jelikož svým chováním reprezentuješ sám sebe, svou rodinu, školu a mistra. Jednej tak, aby se za tebe nemusel nikdo stydět. Mysli na to a jednej tak!

13. To, co umíš je jen pro obranu, a ne na parádu.
To, co umíš neukazuješ a neučíš druhé jen proto, aby si získal jejich obdiv a respekt. Měj na paměti, že můžeš někomu ublížit. Získej si respekt svým příkladným chováním a jednáním.

14. Buď skromný, ale houževnatý.
Opravdový bojovník ví, že se učí celý život. Proto se nepovyšuj a nevychloubej tím co umíš, jelikož to tě pouze vrací zpět ve tvém úsilí. Naopak, pokud něco nevíš, nebo ti to nejde neboj se říct si o pomoc. Není to ostuda!

15. Věř si a nikdy nic nevzdávej.
Protože to je pávě to, co z tebe dělá velkého bojovníka a posune tě jak ve tvém tréningu, tak i v životě. Chceš-li být výjimečný, musíš dělat výjimečné věci.

16. Važ si sám sebe, pečuj a trénuj své tělo.
To ti pomáhá ve tvém úsilí být dobrý a schopný bojovník. Být v kondici, silný a rychlý, ještě nikomu neublížilo. Spíše naopak.

17. Nezapomeň, že tvůj mistr je tady od toho, aby ti vždy pomohl.
Ať už potřebuješ poradit, anebo vyřešit jakýkoli problém. Nestyď se a kdykoli si sním promluv.

DESATERO PRO KAŽDÉHO BOJOVNÍKA

- 1. Vždy se dívat přímo na soupeře.
- 2. Držet ústa pevně sevřená.
- 3. Být stále uvolněný s výjimkou těch momentů, ve kterých zasazujeme úder, nebo kop.
- 4. Nikdy se neotáčej k soupeři zády.
- 5. Nikdy v boji nezkoušej techniku, která nebyla dostatečně nacvičena při tréninku.
- 6. Nikdy nesoustřeďuj svoji pozornost pouze na útok, případně jen na obranu.
- 7. Během útoku vždy mysli na svou vlastní bezpečnost.
- 8. Když je soupeř velký, musí mu být vnucen boj z blízka, zatímco proti malým soupeřům bojujeme s odstupem.
- 9. Nikdy nedávej před soupeřem najevo své pocity, jako bolest, strach, nebo vztek.
- 10. Nikdy nedovolit soupeři zpozorovat známky naši slabosti a vyčerpání.
- 11. Pamatovat si účinek technik, o které jsme se pokusili, a tímto způsobem odhalit nejcitlivější místa soupeře.
- 12. Slabší úder, který zasáhl, je lepší než tvrdší, který minul.
- 13. Používat nejrychlejší údery z větší vzdálenosti a nejtvrdší zblízka.
- 14. Nikdy nepromeškat příležitost k úspěšnému útoku. Promeškaná příležitost se už nemusí opakovat.
- 15. Nepromarnit zbytečně svoji energii, neboť tuto budeme možná potřebovat k zakončení zápasu.
- 16. Nikdy nepodceňuj soupeře. Pocit převahy nikdy nesmí nabýt vrchu. Každý soupeř je nebezpečný, přičemž by ale měl být člověk pamětliv toho, že každý může být také poražen, nehledě na svoji pověst.
- 17. Pro každého opravdového bojovníka je také porážka polovičním vítězstvím, protože se z ní poučí a svou námahu v tréninku zdvojnásobí.

08.10.2019