Kurzy

Improvizace v sebeobraně

Proč se bránit holýma rukama?

Někdy to nejde jinak, situace je natolik rychlá, že nestihnete nic vzít do ruky. Ale jakmile si uděláte trochu prostoru je nesmysl bránit se beze zbraně, zvlášť když je kolem tolik věcí, které Vám mohou pomoci.

Naučíme vás používat desítky předmětů, které jsou denně kolem Vás k sebeobraně.

Náhodné zbraně nebo improvizované technické prostředky používané v sebeobraně

Můžeme konstatovat, že z hlediska sebeobrany má v podstatě každý předmět určitý potenciál jako technický prostředek použitý v sebeobraně. Je samozřejmé, že některé předměty, i když primárně neslouží jako zbraně, mohou být v případě nouze použity jako zbraně nebo obranné technické prostředky.

Z hlediska nutnosti dodatečných úprav improvizovaných zbraní můžeme tyto rozdělit na improvozivané zbraně, které lze účinně použít bez dodatečných úprav (např. Šroubovák, dláto, šídlo, škrabka na okno, krejčovské nůžky a jiné) a na improvizované zbraně, které je nutné před funkčním použitím mírně upravit (např. nabroušená zubní kartáček nebo ručka lžíce, kreditní karta se žiletkou a jiné).

Při správném rozhodování se v sebeobranné situací je proto důležité i přesně vyhodnotit nebezpečnost předmětů, které mohou být použity během trvání kolizní situace námi nebo proti nám.

Typy improvizovaných zbraní

Příklady

Použití se bude odvíjet podle nastalé situace a schopností obránce tu kterou zbraň použít. Některé předměty bude možno hodit (kámen, popelník…atd...)
jinými udeřit (hůl, deštník, větevpero, tužka, klíče…atd...) s ostatními můžeme odvrátit útočníkovu pozornost jako např. popálení cigaretou na obličeji s následným útěkem.
Stejně tak vhozením svrchního oděvu do obličeje s následným protiútokem na oslepeného útočníka.
Některé improvizované zbraně budou mít omezenou škálu použití, jiné bude možno použít vícerým způsobem.
Je třeba uvědomit si fakt, že improvizované zbraně nejsou primárně určeny k obraně, pouze se k tomuto účelu mohou použít. To znamená že pro tento účel nejsou konstruovány a při jejich použití s největší pravděpodobností dojde k jejich poškození nebo kompletní destrukci. Otázkou je zda před tím splní úkol a to je zastavení útoku agresora.
Navíc převážná většina jich je určena k použití na krátkou vzdálenost. Z toho vyplývá, že se obránce dostane na dosah útočníka. To znamená že se dostaneme do situace boje na krátkou vzdálenost, což je oblast kterou všichni přední odborníci považují za nejnáročnější.
Nicméně ať již chceme nebo ne, převážná většina napadení se bude odehrávat právě na střední nebo krátkou vzdálenost. Takže nezbývá než se s tímto faktem smířit a připravit se na tyto situace včetně výběru improvizovaných zbraní.

Starší děti
Děti je však třeba s jakýmikoliv improvizovanými zbraněmi bezpečně a účinně naučit zacházet a hloubka zasvěcení do používání zbraní dětmi, byť improvizovaných nebo právě proto, bude záležet na jejich zralosti míře sebekontroly. V zásadě tomu nic nebrání.

Senioři
V převážné většině případů se bude jednat o různé varianty holí, ať již vycházkových nebo ortopedických či deštníků. Dále pak o kabelky v případě žen. Rozhodně opomíjeným předmětem v případě seniorů bude nákupní taška na kolečkách. Musíme si uvědomit fakt, že všechny tyto předměty lze pro obranu použít.

Hendikepované osoby
Opomíjenou kategorií jsou hendikepované osoby. Ty mohou i přes svůj hendikep získat možnost obrany.

Cena: 2000 Kč  | Délka kurzu: 4h- Cena je celková, max. 20 lidí
Koupit v e-shopu Objednat kurz